Kontakt

Göteborgs Symfonikers Vänner

Box 53100
400 14 Göteborg

Styrelsen

Sven Steen, ordförande
Gert Frej, kassör
Gerhard Isacsson
Gunnel Kahlefeldt
Börje Rådesjö
Anders Roxenholt
Peter Schele
Ulla Thelander, sekreterare
Mia Reich-Sjögren

Representant från Göteborgs Konsert AB
Johan Nordin

Ledamöter utsedda av Göteborgs Symfoniker
Gregor Wybraniec
Nils Edin

Ansvarig utgivare
Ulla Thelander
Webbmaster
Ulla Thelander