Bli medlem

Välkommen att bli medlem i Göteborgs Symfonikers Vänner.
Anmäl dig här och betala medlemsavgiften, 250 kronor, till
PlusGiro 493 39 21-1
eller
Bankgiro 171-0979
Glöm inte att ange avsändare på inbetalningen!

Läs mera om Vänföreningen här.