Medlemsbrev februari 2012

gsv-logo-vit-bla

Bästa symfonikervänner!

Kallelse till Årsmöte
Föreningens årsmöte äger rum måndagen den 19 mars kl 19.00 i Götaplatsfoajén. Anmälan skall göras till Konserthuset, tel 031-726 53 00, senast den 9 mars. Det bjuds på smörgås och dryck. Vi får också lyssna på några av våra stipendiater så det blir en extra konsert!

Studiekvällar
Avgift: 100 kronor, kaffe och hembakade kakor ingår
Anmälan till: Gunnel Kahlefeldt, tel 031-16 82 32, 070-318 0206, gunnel.kahlefeldt@comhem.se

Måndag den 20 februari kl 19.00
Jan Ling – Musikskapandet i reproduktionsåldern

Måndag den 2 april kl 19.00
Jan Ling och Kjell Bengtsson – Sjostakovitj 5:e symfoni med hjälp av videoinspelning

Tisdag den 20 mars kl 19.00
Jan Alm – Strauss Don Juan samt Also sprach Zarathustra

Måndag den 7 maj kl 19.00
Jan Alm – Sjostakovitj 7:e symfoni, den s k Leningradsymfonin

Måndag den 28 maj kl 19.00
Jan Alm – Sibelius 3:e symfoni

Vänträffar
Måndag den 5 mars kl 19.00, Stenhammarsalen – Peter Schele talar över ämnet ”Göteborgs Symfoniker, Kungliga Filharmonikerna och Radiosymfonikerna”. Hur utvecklades tre symfoniorkestrar till de topporkestrar de idag är? Neeme Järvi, Alan Gilbert och Esa-Pekka Salonen lämnade över till Gustavo Dudamel, Sakari Oramo och Daniel Harding. Anmälan senast 2 mars till Gunnel Kahlefeldt,
tel och mail enligt ovan. Pris 100 kr. Tag gärna med vänner!

Resa till London 22 augusti – 26 augusti
Resan inkluderar en heldagsutflykt till operafestivalen i Glyndebourne, flygresa, fyra nätter på hotell i West End i dubbelrum, 1 middag, 1 lunch, 1 pick-nick på Glyndebourne. Dessutom planeras att en utflykt till Midsomer Murder Trail skall ingå i resan. Priset beräknas till 9.995 kr + tillägg för biljett till operafestivalen, enkelrum (om så önskas) och avbeställningsskydd (frivilligt). Ytterligare information lämnas av Gunnel Kahlefeldt, kontaktuppgifter enligt ovan.

Hjärtligt tack till alla som skickat en penninggåva till GSV i samband med inbetalning av årsavgiften.

Välkomna på årsmötet!

Styrelsen
genom Ulla Thelander

_______________

Dagordning vid årsmötet den 19 mars 2012
1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
2. Prövning av mötets stadgeenliga sammankallande.
3. Val av två justeringsmän att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet.
4. Godkännande av dagordning.
5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
6. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av styrelsens förslag till vinstdisposition.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
8. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter enligt §5 i föreningens stadgar.*
9. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
10. Val av ledamöter till valberedning.
11. Fastställande av årsavgift för nästkommande räkenskapsår.
12. Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet samt av frågor som väckts av föreningsmedlem. För att en sådan fråga skall behandlas skall anmälan ha kommit styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet.
_______________

*§ 5 mom.1: Styrelsen har sitt säte i Göteborg och skall bestå av högst elva ordinarie ledamöter. Av dem utser föreningens årsmöte en styrelseordförande och ytterligare högst åtta ledamöter för en period av ett år. Göteborgs Symfoniker AB utser en ordinarie ledamot i ledande ställning och denne utser sin suppleant. Vidare utser Göteborgs Symfoniker en ordinarie ledamot och en suppleant.
_______________

Göteborgs Symfonikers Vänner
Box 53100, 400 14 Göteborg
Kontakt: Ulla Thelander, tel 031-69 80 17
ulla.thelander@comhem.se

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s