Medlemsbrev februari 2011

gsv-logo-vit-bla

Kära musikvänner!
Detta brev utgör kallelse till årsmötet, som äger rum måndagen den 28 mars kl 19.00 i Stenhammarsalen. Fjolårets stipendiater kommer att spela för oss och berätta om hur de använt sina stipendier. Efter mötet bjuds alla på smörgås och vin eller öl. Vi måste därför veta hur många som kommer. Anmäl dig till Gunnel Kahlefeldt, gunnel.kahlefeldt[a]comhem.se eller tel 031-16 82 32 eller 070-318 02 06.

Våra studiekvällar med Jan Ling och Jan Alm har fortsatt och vi har redan setts vid tre tillfällen i år. Närmast träffar vi Jan Ling den 7 mars, då han skall tala om tonsättaren Karin Rehnqvist och hon kommer själv till nästa studiekväll, som är tisdagen den 5 april (Obs! ändrat datum). Vårens sista studiekväll med Jan Ling är måndagen den 2 maj. Jan Alm har studiekväll för oss måndagen den 28 februari, då han behandlar Strauss Till Eulenspiegel och måndagen den 26 april, då Nielsens klarinettkonsert står på programmet. Vi planerar att vara i Viktor Rydbergssalen och anmäl dig till Ulla Thelander via mail ulla.thelander[a]comhem.se eller tel 031-69 80 17 eller 070-369 80 17. För 100 kr får ni lyssna på föredrag samt får kaffe och hembakade kakor.

Repetition får ni närvara vid onsdagen den 2 mars, då ni måste vara vid entrén senast 09.45. Ingen anmälan men vill ni äta lunch efteråt för 100 kr i Kontrabaren måste ni anmäla detta till Gunnel Kahlefeldt, se ovan. Allmän guidning i Konserthuset för medlemmar i GSV blir det tisdagen den 26 april, då Gunnel Kahlefeldt visar er runt i huset. Även då måste ni vara vid entrén senast kl 09.45. Ni får även då vara med en stund på repetition, denna gång med Gustavo Dudamel. Till visningen måste ni anmäla er – ring Gunnel Kahlefeldt – och även vid detta tillfälle kan ni äta lunch i Kontrabaren efter anmälan.

Planerna för resan till S:t Petersburg är nu klara. Avresa sker den 30 maj med flyg till S:t Petersburg, där man under 4 dagar har ett digert program med besök på bl a Eremitaget, Isaakskatedralen och Peter-Paulfästningen. Det blir konsert på Filarmoniahallen och en föreställning på Marinskyteatern. Priset är 9 995 kr (dubbelrum). Ring Gunnel Kahlefeldt för information och anmälan. Gå gärna in på GSV:s hemsida där all information finns.

GSV:s festkonsert äger i år rum torsdagen den 28 april, då Gustav Dudamel dirigerar Brahms och Nielsen. Som medlem får du vid festkonserten 50 kr rabatt på biljetten. GSV:s medlemmar bjuds på en drink med tilltugg 1 timme före konserten – välkomna!

Varmt tack till alla er som skickat in en penninggåva till GSV, då ni betalat avgiften! Till er som eventuellt glömt betala avgiften medföljer ett nytt inbetalningskort med det här brevet.
• Kom ihåg vår hemsida http://www.gsvanner.se som webbmaster Kenneth M Linton upp¬daterar regelbundet. Där kan du läsa om våra studiekvällar, om vissa konserter m m.

Bästa hälsningar och välkomna på årsmötet!

Styrelsen i GSV
genom Ulla Thelander
_______________

Dagordning vid årsmötet den 28 mars 2011

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

2. Prövning av mötets stadgeenliga sammankallande.

3. Val av två justeringsmän att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet.

4. Godkännande av dagordning.

5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

6. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av styrelsens förslag till vinstdisposition.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.

8. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter enligt §5 i föreningens stadgar.*

9. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.

10. Val av ledamöter till valberedning.

11. Fastställande av årsavgift för nästkommande räkenskapsår.

12. Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet samt av frågor som väckts av föreningsmedlem. För att en sådan fråga skall behandlas skall anmälan ha kommit styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet.
____________________

*§ 5 mom.1: Styrelsen har sitt säte i Göteborg och skall bestå av högst elva ordinarie ledamöter. Av dem utser föreningens årsmöte en styrelseordförande och ytterligare högst åtta ledamöter för en period av ett år. Göteborgs Symfoniker AB utser en ordinarie ledamot i ledande ställning och denne utser sin suppleant. Vidare utser Göteborgs Symfoniker en ordinarie ledamot och en suppleant.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s